PLANIFICACIÓ I MÀRQUETING ESTRATÈGIC

Planificació i màrqueting estratègic


La planificació estratègica de Vantage permet tenir en compte les amenaces i oportunitats prioritàries de l'entorn i del mercat.

És un instrument de coordinació: la coherència entre els objectius i programes d'acció, posa els interessos de l'empresa per sobre de tot.

Proporciona una rigorosa organització i presa de decisions. Per tant, també és una eina de control i de correcció.


En l'àmbit del Màrqueting Estratègic, Vantage desenvolupa diverses actuacions entre les quals destaquen:

 

·         Missió / visió

·         Segmentació

·         Anàlisi interna

·         Anàlisi externa: En Vantage valorem sobretot la importància de l'anàlisi de la competència

·         Posicionament estratègic i imatge de marca

·         Desenvolupament i implementació del pla de màrqueting

·         Seguiment i control de les accions de màrqueting.

 Vantage es postula així mateix com a assessor de la direcció de màrqueting o fins i tot com a departament de màrqueting extern, permetent així un control dels costos de màrqueting molt acotat.

Proporcionem també el servei de gabinet de comunicació, gestionant la presència en premsa i altres mitjans. Així mateix, considerem molt important el posicionament i relacions amb l'administració i altres institucions pel que oferim el servei de gestió de les relacions institucionals de l'empresa.

Sectorialment som una consultoria especialitzada en la distribució comercial i el sector del retail en general així com en el sector agroalimentari i la indústria alimentària. Malgrat aquesta especialització, els professionals de Vantage han treballat també amb altres sectors com el de la cultura, l'oci o l'energia.

Vantage proposa una planificació estratègica enfocable des de diferents perspectives:

 

·         Desenvolupament del pla estratègic de negoci o sectorial

·         Anàlisi de viabilitat de noves iniciatives

·         Estudi i optimització de la cadena de valor

·         Assessorament a la direcció general

 I especialment en el cas de la distribució comercial i del retail en general:

 ·         Pla d'expansió, identificació de localitzacions i locals

Planificació i màrqueting estratègic

El Màrqueting Vantage

Vantage es postula així mateix com a assessor de la direcció de màrqueting o fins i tot com a departament de màrqueting extern, permetent així un control dels costos de màrqueting molt acotat.

Proporcionem també el servei de gabinet de comunicació, gestionant la presència en premsa i altres mitjans. Així mateix, considerem molt important el posicionament i relacions amb l'administració i altres institucions pel que oferim el servei de gestió de les relacions institucionals de l'empresa.

Sectorialment som una consultoria especialitzada en la distribució comercial i el sector del retail en general així com en el sector agroalimentari i la indústria alimentària. Malgrat aquesta especialització, els professionals de Vantage han treballat també amb altres sectors com el de la cultura, l'oci o l'energia.

Vantage proposa una planificació estratègica enfocable des de diferents perspectives:

· Desenvolupament del pla estratègic de negoci o sectorial
· Anàlisi de viabilitat de noves iniciatives
· Estudi i optimització de la cadena de valor
· Assessorament a la direcció general
 
I especialment en el cas de la distribució comercial i del retail en general:

Pla d'expansió, identificació de localitzacions i locals

El Màrqueting Vantage

Estudi de Mercat

Estudi de Mercat