Planificació estratègica

Pla estratègic

Vantage és una Consultoria Estratègica i de Marketing especialitzada en el desenvolupament i implementació de l'estratègia de negoci, especialment des de la perspectiva de marketing i comercial.

Estem especialitzats en el sector cultural , esports, oci, distribució comercial i comerç així com en el sector agroalimentari i la indústria alimentària. 

La nostre experiència en el desenvolupament de l'estratègia de negoci s'ha aplicat tant a l'àmbit privat com a l'administració i altres institucions.

Vantage aposta pel desenvolupament d'una estratègia lligada a plans d'acció concrets, realitzables i d'acord als recursos i expectatives de cada empresa. Per aquesta raó parlem sempre del desenvolupament d'estratègia de negoci realista i adaptada a cada cas i circumstància.

Partim de la propia estratègia de l'empresa, estructurant-la i omplint els àmbits que no estiguin prou desenvolupats. El grau de detall arriba a la definició dels objectius estratègics de cada departament.

Pla estratègic

Línies de desenvolupament estratègic

  • Desenvolupament del pla estratègic general arribant a definir els objectius estratègics per departament
  • Acompanyament en el desenvolupament dels objectius estratègics per departament en format d'accions concretes
  • Desenvolupament detallat dels objectius estratègics de l'àmbit del Marketing, Comunicació i Comercial fins a les accions concretes
  • Planificació i seguiment de les accions concretes, pressupost de les diferents accions i campanyes de Marketing, Comunicació i Vendes
  • Anàlisi de dades per al coneixement del consumidor, públic i/o audiències
  • Assessorament a la direcció general
  • Interim management de Marketing, Comunicació i/o comercial


-------------

Línies de desenvolupament estratègic