Pla operatiu de Marketing i comercial

El Marketing operatiu i les vendes

Disposar del pla estratègic de Marketing i Comercial és la base per establir el rumb i alinear la organització amb els objectius de la marca i comercials.
Operativitzar el pla de Marketing i comercial és la clau de l'èxit però és una tasca complexa que converteix un seguit d'accions i decisions en la gestió de les emocions dels nostre consumidors i la nostra audiència, tan interna com externa.
Així, el Marketing operatiu i les vendes comporten una serie de
tasques de caràcter més aviat tàctic i que donen fruits a curt termini però també defineixen l'èxit de l'empresa en el mig i llarg termini. Entre d'altres tasques podem enumerar:
- Negociar amb els mitjans i proveïdors
- Aplicar el pressupost a les diferents accions i campanyes
- Executar les accions i campanyes de Marketing
- Coordinar-se amb els diferents departaments de l'empresa
- Definir i controla l'equip comercial i els canals de venda
- Recollir les dades que permetin mesurar el resultat de les accions i així optimitzar-les 
- Analitzar de forma continua el mercat, el consumidor i l'audiència
- Gestionar les emocions per tal d'assolir el màxim rendiment positiu de les accions
- Revisar i redefinir productes
- Adaptar les polítiques de preu
- Coordinar dissenyadors, creatius i agències de comunicació i publicitat externes

Vantage pot acompanyar el director de Marketing i Comercial en el desplegament de la operativització del pla definit o bé assumir-ne el lideratge en forma de interim management, assegurant en tots dos casos el correcte desenvolupament i formació de l'equip implicat.


El Marketing operatiu i les vendes