Pla estratègic de Marketing i Comercial

Pla estratègic de Marketing, Comunicació i/o Comercial

Vantage desenvolupa, a partir dels objectius estratègics de les àrees de Marketing, Comercial i/o Comercial, les metes a assolir per a cada objectiu, les estratègies específiques, accions i KPI dels que fer un seguiment específic per mesurar-ne el progrés.
Es concreten així, les estratègies específiques en termes de:

- Marca
- Segmentació i Posicionament
- Estratègia de producte
- Política de Preus
- Canals de venda
- Eines per al desenvolupament d'accions, seguiment i anàlisi
- Atenció al client i anàlisi de la seva satisfacció
- Seguiment de competència
- Campanyes de publicitat


Tot plegat, tenint en compte que els plans, les accions, els anàlisis i els números s'acaben traduint en la gestió de les emocions del clients i audiències.----------


Pla estratègic de Marketing, Comunicació i/o Comercial