Anàlisi de dades

Coneixement del consumidor i anàlisi de la qualitat de servei

Vantage està especialitzat en els estudis estratègics d'alt valor afegit, amb un doble focus: anàlisi del consumidor i anàlisi de la qualitat de servei.


Conèixer les tendències del mercat així com els hàbits de compra i consum del consumidor suposa una avantatge competitiva per a qualsevol empresa, tant en la seva aproximació al mercat com en la planificació de la innovació.
Els estudis que posen el focus en l'anàlisi de tendències, en els hàbits de compra i consum, així com l'anàlisi del posicionament competitiu i el posicionament en preus son clau per a assolir una avantatge competitiva en el mercat: 

   - Anàlisi de tendències 

   - Estudi d'hàbits de compra i consum

   - Anàlisi del comportament i algorismes de predicció

   - Estudis de satisfacció i qualitat de servei


Tot això a partit de les pròpies dades ja disponibles de l'empresa o bé generant-les amb les eines disponible o mitjançant estudis i accions específiques.


Coneixement del consumidor i anàlisi de la qualitat de servei