Equip

Experiència de més de 20 anys en l’anàlisi estratègic des de diferents perspectives: administració, pime, gran empresa, distribució...

Equip de professionals altament qualificat. Fugim del becari.
Som un equip sènior. Ens agraden els reptes.

Vantage Group

Working on it