Articles > Blog

Què ens depara el futur?

Els mitjans socials i la connectivitat mòbil han revolucionat en poc temps el futur de molts productes i serveis, plantejant nous paradigmes de negoci a mesura que les noves generacions digitals van prenent les regnes del futur.
En primer lloc cal conèixer quin és l'estat actual dels anomenats "social media": Quina evolució han tingut els mitjans socials? Quines han estat les seves claus d'èxit? Com han afectat privacitat o transparència? Quin paper juga la connectivitat mòbil?
Els comportaments del consumidor han canviat, s'ha desenvolupat un ús dels mitjans socials molt intens en determinats segments de la població, amb comportaments molt lligats a determinades franges horàries i en competència directa amb la televisió, apareixent el fenomen de la doble i triple pantalla , que està per veure si és una amenaça o una oportunitat.¿ Quin és el model de futur de la TV? Què serà un canal de televisió?
La personalitat del consumidor ha canviat, els mitjans socials augmenten i expandeixen la emocionalitat però alhora fan encara més dràstica l'evolució a la racionalitat en l'elecció i compra de productes i serveis.¿ Com afecta la publicitat? Com impacta en els paradigmes de compra i consum?
Aquests temes els anirem tractant en propers posts ...


Agustín Filomeno
Director General
@agustinfilomeno

Què ens depara el futur?

Afegir comentari

« enrere